×

5. týden - Česká republika oblast mírného podnebného pásu

Opakování
Žáci si připomenou, co o podnebí znají z učiva nižších ročníků. Druhý úkol vypracují za pomocí školního atlasu a poslední úkol za pomoci internetu, případně ve škole v počítačové učebně.

Rostliny a živočichové
Přírodověda 5.ročník, část ČR, oblast mírného podnebného pásu, žáci se seznámí s rostlinami a živočichy, které může pozorovat v ČR, součástí jsou pracovní listy na procvičení tématu.

Podnebí
DUM informuje žáky o podnebí v České republice a jeho základních charakteristikách.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník