×

12. týden - Naším tělem proudí krev

Krevní oběh procivčování
Krevní oběh člověka.

Dar z nejvzácnějších
Příspěvek je základem pro diskusi ve třídě na téma dárcovství. Může být dobrým úvodem k besedě se zdravotníkem, dlouholetým dárcem, k návštěvě odběrového střediska apod.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník