×

11. týden - Pozorujeme ekosystém PARK

Na stopě přírodě
Článek popisuje venkovní výukovou aktivitu zaměřenou na podporu schopnosti žáků prvního stupně základní školy vyhledávat a rozpoznávat přírodniny v jejich bezprostředním okolí podle charakteristických znaků a vzájemně přírodniny porovnávat podle konkrétních kritérií. Aktivita přispívá k rozvoji senzitivity žáků k přírodní rozmanitosti a podporuje jejich vnímání přírody různými smysly.

Veřejná zeleň
Článek stručně nastiňuje funkce veřejné zeleně ve městech a přináší nápady, jak téma zapracovat do výuky.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník