×

10. týden - Význam přírody pro člověka

Příroda si neporadí
Vím, chci vědět, dověděl jsem se – Trojlístek s prostorem pro vlastní myšlenky. Materiál vytvořen v rámci projektu Evvoluce.cz

Význam lesů
V prezentaci se žáci seznamují s významem lesů pro život člověka.

Krajina kolem nás
Prezentace je určená jako pomoc při výkladu, obsahuje i obrazový materiál pro děti a puzzle, které ozvláštní vyučování.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník