×

9. týden - Ekosystém les

Babo, raď!
Záznamový list rostliny – Pracovní list pro podrobný průzkum vybrané rostliny. Materiál vytvořen v rámci projektu Evvoluce.cz.

Znaky života živočichů
Pracovní list shrnující poznatky o projevech života živočichů – žáci doplňují věty a přiřazují obrázky živočichů ke kartičkám s pojmy.

Lesní živočichové
Soubor 20 obrázků určených k tisku a laminaci. Dá se využít k výkladu látky i jako poznávačka lesních živočichů.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník