×

8. týden - Koloběh vody v přírodě

Animace
Žáci se prostřednictvím animace seznámí s koloběhem vody v přírodě.

Doplňovačka - voda
Doplňování údajů o vodě.

Doplňovačka - koloběh
Doplňování údajů o koloběhu vody v přírodě.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník