×

8. týden - Ekosystém řek a rybníků

Léto u rybníka
Poznávačka fauny a flory u rybníka.

Výukový blok
Článek popisuje výukový blok na téma Rybník ve 2. třídě ZŠ. Mým hlavním cílem bylo vyzkoušet si s žáky metody kritického myšlení, v tomto případě zejména metodu skládankového učení. Cílem pro žáky bylo uvědomit si a prohloubit své znalosti o tématu rybník, vyzkoušet si nový způsob práce ve skupinách, prezentovat práci a zkusit si hodnotit práci spolužáků. Ve třídě je několik žáků s diagnostikovanou poruchou učení, pozornosti a integrovaná žákyně s Aspergerovým syndromem.

Řeky
Pracovní list o ekosystému řeka.

Odkaz na televizní vysílání (2. ročník