×

7. týden - Ptáci kolem nás

Jarní příroda
Žáci si ověří získané znalosti z výukového okruhu ptáci.

Naši ptáci
Poznávačka podle fotografie a podle zvuku.

Ptáci na jaře
Doplňování názvů a skupin ptáků.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník