×

5. týden - Sluneční soustava

Základní pojmy
Tento učební materiál lze využít při seznamování dětí se základními pojmy o sluneční soustavě. Lze použít při samostatné práci dětí.

Prezentace s pracovními listy
Učební materiál se skládá z prezentace a dvou pracovních listů. Prezentace seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o sluneční soustavě. Pracovní listy hravou formou žáky motivují k učivu a následně ho procvičují.

https://dum.rvp.cz/materialy/vyzkumna-mise-do-vesmiru.html
Pracovní list na zopakování učiva přírodovědy. Děti vyplňují dotazník k přijetí do kosmické posádky. Pracují s encyklopediemi a vyhledávají informace na počítači. Odkaz na televizní vysílání 3. ročník