×

4. týden - Velikonoce, pohanské zvyky a křesťanské svátky

Velikonoční symboly
Pracovní listy k osvojení a procvičení základních pojmů a symbolů souvisejících s Velikonocemi, součástí je křížovka, zašifrovaná slova, nedokončené věty, velikonoční přání

Velikonoční testík s tajenkou
Interaktivní velikonoční test obsahuje deset otázek typu ano/ne. Za každou správnou odpověď se objeví jedno malované vajíčko. Odpovídat lze víckrát, po správném zodpovězení všech otázek se odkryje tajenka. Otázky si můžete na pomocném listu snadno změnit, stačí je přepsat spolu se správnou odpovědí. Do interaktivního testu se nové otázky doplní automaticky.

Pracovní list
Pracovní list na provičení téma Velikonoce.

Křesťanské Velikonoce
Žáci získávají informace o jednotlivých velikonočních svátcích, prohlížejí si obrázek Ježíše Krista, prostřednictvím interaktivního cvičení zjišťují, proč křesťané slaví velikonoce (vajíčko se správnou odpovědí změní barvu, ostatní zmizí), rozhodují se, kdy se Ježíš Kristus narodil (chybné odpovědi škrtají skrytým perem), žáci vypočítají jednoduchý příklad na odečítání, jeho výsledek dosadí do věty a získají tak správnou informaci o Květné neděli. Rozhodují se, jak se anglicky řekne čtvrtek (chybné odpovědi škrtají skrytým perem). Na základě obrázků hovoří o typických velikonočních tradicích.

Velikonoční historie
O křesťanském původu Velikonoc.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník