×

3. týden - Stromy na jaře

Prezentace jaro
Prezentace je zaměřená na pochopení změn v přírodě v jednotlivých jarních měsících, určování jarních květin a mláďat zvířat rodících se na jaře.

Stromy
Žáci se seznamují s rozdělením stromů, všímají si rozdílů mezi listnatými a jehličnatými stromy, určují plody některých stromů. Poznávají některé keře. Naučí se části stromu. Uvádějí příklady z lokality.

Pracovní list
Anotace: Jedná se o pracovní list do hodiny prvouky. Děti si procvičují jednoduchou formou své znalosti o jehličnatých a listnatých stromech.

Druhy stromů
Prezentace pro 1. třídu ukazuje žákům základní druhy jehličnatých a listnatých stromů.

Listnaté stromy
Materiál obsahuje prezentaci na podporu výuky, interaktivní hru – poznávání listů stromů, puzzle, pexeso a pracovní listy, které využijete k opakování a upevňování učiva.

Jehličnaté stromy
Materiál obsahuje prezentaci na podporu výuky, interaktivní hru – poznávání listů stromů, puzzle a pracovní listy, které využijete k opakování a upevňování učiva.