×

3. týden - Lidské tělo - orgány

Vnitřní ústrojí člověka
Jednoduché úkoly o základním fungování vnitřního ústrojí.

Ledviny
Pracovní listy k získání a rozšíření poznatků o lidském těle a jeho fungování. Učivo o ledvinách a vylučování je propojeno s matematikou.

Trávení
Pracovní listy k získání a rozšíření poznatků o lidském těle a jeho fungování. Učivo o přijímání a zpracování potravy je propojeno s matematikou.

Srdce
Pracovní listy k získání a rozšíření poznatků o lidském těle a jeho fungování. Učivo o srdci je propojeno s matematikou.

Plíce
Pracovní listy k získání a rozšíření poznatků o plicích, dýchání a rizicích kouření. Učivo je propojeno především s matematikou.

Mozek
Pracovní list k získání a rozšíření poznatků o lidském těle a jeho fungování. Učivo o nervové soustavě a mozku je propojeno s matematikou.