×

11. týden - Společné znaky živočichů

Pracovní list
Pracovní list shrnující poznatky o projevech života živočichů – žáci doplňují věty a přiřazují obrázky živočichů ke kartičkám s pojmy.

Znaky zvířat
Znaky života živočichů.

Prezentace
Prezentace seznamuje žáky s domácími, volně žijícími živočichy a s ptáky. Žáci se naučí živočichy pojmenovat a třídit podle různých znaků. Je vhodná pro žáky 2. ročníku.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník