×

10. týden - Čím se živí

Potravní řetězce 1
Potravní řetězec interaktivně.

Potravní řetězce 2
Materiál je určen pro žáky třetího ročníku základní školy. Žák si procvičí učivo daného tématu, zamyslí se nad potravními vztahy ve volné přírodě, materiál je vhodný pro práci s interaktivní tabulí, úkoly slouží k procvičení základních poznatků, žáci mohou doplňovat na tabuli nebo je možné použít materiál v tiskové podobě.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník