×

2. týden - Párové souhlásky

Křížovky
Pracovní list obsahuje sedm křížovek, kam musí žáci doplnit slova s párovými souhláskami. Po vyluštění určí slovo, které se mezi ostatní významem nehodí, a slovo nadřazené.

Doplňování s omalovánkou
V pracovním listě musí žáci správně doplnit párové souhlásky a následně podle nápovědy vybarvit obrázek. Odměnou je pro ně krásně barevná Rubikova kostka.

Obrázkové karty
Materiál obsahuje sadu karet (obrázkových a textových) určených k vyvození a procvičení učiva o spodobě znělosti na konci a uprostřed slov.

Rozlišování B - D
Pracovní list je určen k procvičení rozlišování písmen b – d v psaném i tištěném textu. Žák pojmenovává obrázky, doplňuje písmena b – d do slov, luští křížovku.

Odkaz na televizní vysílání (3. ročník):

www.ceskatelevize.cz