×

2. týden - Píšeme souhlásky uprostřed a na konci slov

Procvičování
Sada pracovních listů slouží k procvičení správného psaní znělých a neznělých souhlásek uvnitř a na konci slova.

Prezentace s doplňovačkou
Materiál nabízí prezentaci, která vysvětluje, jak správně psát souhlásky, které „jinak vyslovujeme a jinak píšeme“. Doplněno aktivní částí, v níž žáci správnou hlásku doplňují.

Luštění s obrázkem
Pracovní listy k procvičení učiva českého jazyka ve 2. ročníku – hlásky znělé a neznělé (b – p, d – t, h – ch, s – z) na konci slov. Ke každé dvojici dva pracovní listy. Žáci doplní správnou souhlásku, vyluští slovo (barvu) a vybarví obrázek podle pokynů.

Prezentace a procvičování
Prezentace je určena k názornému výkladu a procvičení spodoby znělosti. Je rozdělena podle typu výskytu spodoby v různých druzích slov.

 

Odkaz na televizní vysílání (2. ročník):

www.ceskatelevize.cz