×

9. týden - Skládáme věty do správného pořadí

Znalosti o větě
Čtyři pracovní listy rozvíjí a prohlubují učivo českého jazyka ve 4. ročníku. Žáci si zajímavou formou opakují a procvičují znalosti o větě, o pořadí slov ve větě a správném pořadí vět v textu a plní jednoduché a zajímavé úkoly v průběhu hodiny.

On-line procvičování
On-line procvičování pořadí slov ve větě.

Skládání vět s tajenkou
Pracovní list. Pracovní listy pro žáky 1. stupně ZŠ. Žák skládá věty podle děje. Pokud pracoval správně, přečte si tajenku ukrytou na konci každé věty a tajenku namaluje. Žák může pracovat přímo na počítači nebo lze pracovní list nejprve vytisknout, rozstříhat a skládat.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník