×

9. týden - Pracujeme s textem - předvídáme

Danny mistr světa
Pracovní list pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Žáci pracují s ukázkou z knihy Danny, mistr světa a poté s přiloženým pracovním listem. Materiál je součástí projektu Efektivní zvyšování čtenářské gramotnosti realizovaného za podpory MŠMT.

Únos
(část předvídání na začátku aktivity) Pracovní list k rozvoji čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Žáci pracují s textem Únos od Marka Jonese.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník