×

7. týden - Tvořivě pracujeme s literárním textem

Král Ječmínek
Zpracování pověsti vede žáky ke čtení s prozuměním. Během práce s textem se žáci seznámi i s největšími městy České republiky.

Pohádka o rukavici
Zpracování klasické české pohádky vede žáky ke čtení s porozuměním. Během práce s textem se žáci seznámí i s popisem věci.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník