×

7. týden - Aktivně pracujeme s literárním textem

Pracovní list - pohádka
Materiál obsahuje pracovní list, v němž žák při jednoduchém rozboru literárních textů používá základní literární pojmy.

Kdo snědl salát?
Materiál slouží k procvičení čtení s porozuměním a k procvičení práce s textem.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník