×

6. týden - Slovní druhy - podst. jm.

určování slovních druhů
Online procvičování určování slovních druhů (zde podstatná jména, předložky, slovesa).

Třídění podstatných jmen
Online procvičování (zde třídění podstatných jmen).

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník