×

6. týden - Popis pracovního postupu

Zdobení velikonočního zajíčka
Na základě praktické ukázky žáci napíší popis pracovního postupu, ve specializované třídě žáci nejprve doplňují pravopisné jevy a poté sestavují vlastní popis z rozstříhaného textu. Lze použít jako aktivitu při výtvarné výchově.

Hrnečku vař
Zpracování klasické české pohádky vede žáky ke čtení s porozuměním. Během práce s textem se žáci seznámí i s popisem pracovního postupu (příprava jednoduchého jídla).

Recepty
Cílem vyučovací hodiny je realizovat se žáky atraktivní a zábavnou formou nácvik popisu pracovního postupu. Učitel naváže na vyučovací hodinu, v níž se již se žáky této problematice věnoval.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník