×

5. týden - Informace v textu

Rozbor básně 1
Materiál obsahuje pracovní list, v němž žák při jednoduchém rozboru literárního textu používá základní literární pojmy.

Rozbor básně 2
Báseň a obrázky. Přečtení básně a výběr, jestli se o obrázku v básni píše. Zodpovězení otázky v kolikátém verši slovo leží.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník