×

4. týden - Vyjmenovaná slova po S

Seznámení
Význam vyjmenovaných slov po S.

Pracovní listy
Sada pracovních listů zaměřených na vyjmenovaná slova po S (řada vyjmenovaných slov, základní význam vyjmenovaných slov, problémové dvojice slov) vedoucí ke čtení s porozuměním. Během práce s listy se žáci zevrubně seznámí s životem a dílem Josefa Lady.

Interaktivní procvičování
Žáci si interaktivní formou procvičí vyjmenovaná slova po S. Žáci do textu doplňují y, ý, i, í správným kliknutím na klávesnici. Pokud kliknou na správnou klávesnici, ta se zabarví zeleně. Při chybném označení se zabarví červeně. Publikace je vhodná pro žáky s dysortografií a dyslexií.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník