×

3. týden - dě, tě, ně

Cvičení s obrázky
V pracovním listu si žák hravou formou procvičí psaní skupin dě, tě, ně. Bude pojmenovávat obrázky, doplňovat slova vhodnými slabikami, rozšíří si slovní zásobu. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Interaktivní doplňovačka 1
Anotace: Interaktivní cvičení – doplňování skupin dě, tě, ně do slov ve větách.

Interaktivní doplňovačka 2
Interaktivní práce na PC – doplňování skupin dě, tě, ně do slov.

Odkaz na televizní vysílání (2. ročník)