×

2. týden - Čtení s porozuměním

Text s úkoly 1
Pracovní list – rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci si přečtou souvislý text a samostatně plní úkoly k textu (odpovídají na otázky, doplňují chybějící slova z textu).

Text s úkoly 2
Pracovní list – rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci si přečtou souvislý text a samostatně plní úkoly k textu (odpovídají na otázky, doplňují chybějící slova z textu, hledají rýmy).

Text s úkoly 3
Materiál obsahuje text, který se týká podzimu, a následné úkoly, které prověřují porozumění textu. Materiál je součástí ucelené řady.

Kartičky s hádankami
Materiál obsahuje kartičky se 48 hádankami. Ke každé kartičce s hádankou je zde vytvořena kartička s obrázkem a kartička se správnou odpovědí. Lze využít na procvičování čtení s porozuměním.

Práce s textem
Pracovní listy slouží k procvičení čtení s porozuměním. Žáci budou dle pokynů tvořivě pracovat s textem. Materiál obsahuje tři úrovně obtížnosti pro žáky s rozdílnými možnostmi a předpoklady ve vzdělávání.

Čtení s vystřihovánkou
Čtení s porozuměním – pracovní list, ve kterém děti čtou, doplňují i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, orientují se v textu. Součástí listu je i vystřihovánka a skládačka velryby, otázky k porozumění textu a žáci mají za úkol vysvětlit některá slova a pojmy.

Čtení pro malé kuchaře
V kuchařce mají děti plnit jednoduché úkoly, které jim pomohou seznámit se s uvedenými recepty. Materiál se zaměřuje především na rozvoj porozumění čtenému textu a při správném použití může pomáhat k rozvoji slovní zásoby v tématu potraviny, strava. Aktivitami v kuchařce mohou děti vyplnit pauzy vzniklé při „vaření“ uvedených pokrmů.

Text o zvířátkách na statku
Práce s textem na téma domácí zvířata, především býložravci. Doplňování správných odpovědí, vyhledávání v textu, rozlišování zvířat.

Odkaz na televizní vysílání (2. ročník):
www.ceskatelevize.cz

Odkaz na televizní vysílání (3. ročník):
www.ceskatelevize.cz