×

12. týden - Seznámíme se s dalšími slovními druhy

Slovní druhy
Pracovní listy k přiřazování slov k jednotlivým druhům. Žák v pracovních listech vybarvuje libovolnou barvou slova, která přiřadí k určeným slovním druhům. Pracovní listy můžeme také vytisknout a využít v tištěné podobě.

Číslovky
Prezentace seznamující s pojmem číslovky a s jejich rozdělením.

Slovesa
Prezentace seznamuje žáky se slovesy. Lze ji použít jako samostatný materiál nebo ji doplnit pracovním listem s názvem Začínáme se slovesy II.

Příslovce
Žáci přiřazují silně vytištěná příslovce k otázkám, na které odpovídají, odpovídají příslovcem na otázky, řeší doplňovačku.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník