×

12. týden - Řadíme text podle významu

Pohádka o drakovi Strašlivákovi
Děti si na textu pohádky vyzkouší řazení obrázků dle posloupnosti děje, seznámí se s problematikou sociálního znevýhodnění ve společnosti, výtvarně ztvární hlavní pohádkovou bytost, vyzkoušejí své smysly. Text se dále dotýká tématu osobní hygieny, objevují se zde i matematické ú¬koly.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník