×

11. týden - Rozeznáváme přídavná jména a zájmena

Úvodní prezentace
Prezentace seznamuje žáky s přídavnými jmény. Lze ji použít jako samostatný materiál, nebo ji doplnit pracovním listem s názvem Začínáme s přídavnými jmény II.

Pracovní list k prezentaci
Pracovní list seznamuje žáky s přídavnými jmény. Lze jej použít jako samostatný materiál nebo jako součást žákova portfolia k prezentaci Začínáme s přídavnými jmény I.

Souhrnná prezentace
Prezentace opakující učivo o přídavných jménech.

Odkaz na televizní vysílání (2. ročník