×

11. týden - Pádové otázky

Prezentace
Prezentace je určena k prohloubení znalostí určení pádu podstatných jmen. Žáci si zopakují znalost jednotlivých pádů i určí pád konkrétních podstatných jmen.

Pracovní listy
Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva o podstatných jménech a pádových otázkách.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník