×

11. týden - Čtenářská dovednost - záměr autora

Tvoříme inzerát
Seznamování žáků s jedním z publicistických žánrů – s inzerátem – probíhá hravou formou. Žáci jej tvoří, experimentují s ním, ve skupině porovnávají jednotlivé inzeráty a posuzují komunikační záměr autora i schopnost uspět s takovýmto inzerátem.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník