×

10. týden - Rozeznáváme spojky a předložky

Slovní druhy
Prezentace je vhodná k úvodnímu zábavnému seznámení nebo k průběžnému opakování slovních druhů. Materiál shrnuje základní informace o jednotlivých slovních druzích. Vše je doplněno názornými obrázky.

Slovní druhy on-line
Online procvičování všech slovních druhů.

Kouzelné mašličky
Procvičení předložek. Motivačním prvkem je zde sběr mašliček, které žák dostává za správné odpovědi a nakonec je dokresluje do obrázku.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník