×

10. týden - Číslo a rod u podstatných jmen

Tabulky
Barevné tabulky k doplňování rodu, čísla, pádu a vzoru u podstatných jmen rodu ženského a mužského. Lze využít jako pracovní listy, testy či pro samostatnou práci ve dvojicích, trojicích (výhodou je, že žáci si mohou zkontrolovat práci sami – učební materiál obsahuje vyřešené tabulky).

Určujeme pády
Online procvičování pádů podstatných jmen.

Podstatná jména
Poznávání podstatných jmen, mluvnických kategorií (rod, číslo, pád).

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník