×

10. týden - Aktivně nasloucháme

Chválím, chválíš, chválíme
Článek. Při této aktivitě se žáci učí pozitivně vyjadřovat o sobě i o druhých, učí se pochvalu rozdávat i přijímat, formulovat kladná prohlášení a poznávat sami sebe i druhé.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník