×

9. týden - Čteme dě, tě, ně

Pracovní list
V pracovním listu si žák hravou formou procvičí psaní skupin dě, tě, ně. Bude pojmenovávat obrázky, doplňovat slova vhodnými slabikami, rozšíří si slovní zásobu. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Procvičování s kontrolou
Pojmenování obrázku a výběr slabiky v okénku (s kontrolou).

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník