×

8. týden - Písmeno G

Prezentace
Prezentace jsou určeny žákům 1. ročníku. S pomocí obrázků vyvozují písmenka F, G, CH, Ř, hledají slova začínající těmito hláskami. V závěru prezentací čtou slova obsahující tyto hlásky.

Pracovní list
Pracovní list určený pro žáky 2. ročníku může sloužit i k utvrzení učiva ve 3. ročníku. Žáci opisují, pracují s textem a tvoří slova ze slabik.

Interatkivní procvičování
Seřazení písmenek: velké tiskací, velké psací, malé tiskací, malé psací písmenko (s kontrolou). Obrázky a výběr, pokud začíná obrázek na hlásku G a další (s kontrolou).

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník