×

5. týden - Písmeno B, b

Vyvození písmene B
Prezentace je určena žákům 1. ročníku. S pomocí obrázků vyvozují písmenko B, b, hledají slova začínající touto hláskou. V závěru prezentace si vše zopakují a zafixují.

Procvičení písmene B
Pracovní list s pěti úkoly určený k přímé práci dětí. Možno použít i na interaktivní tabuli k hromadné činnosti, např. k opakování. Je zaměřený na procvičení písmen b, B. Rozlišování psacího a tiskacího b. Rozklad slov na slabiky, spojování slabik ve slova, hry se slovy.

Rozůišování B, D, P
Vyhledávání, řazení b, d, p. Pojmenování obrázků a přiřazení správného začátečního písmena k obrázkům, skládání slov a další.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník