×

4. týden - Písmeno B, b

Prezentace
Prezentace v powerpointu k vyvození písmene B.

Pracovní list
Pracovní list k prohloubení a upevnění učiva. Opis, přepis, skládání slov ze slabik, práce s textem.

Odkaz na televizní vysílání (1. ročník):