×

3. týden - Čtení dvojhlásek

Cvičení 1
Žák si formou pracovního listu procvičí pravopis slov s dvojhláskami. Bude pojmenovávat obrázky, doplňovat dvojhlásky do slov a tvořit věty. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Cvičení 2
Žák si formou pracovního listu procvičí pravopis slov s dvojhláskami. Bude pojmenovávat obrázky, doplňovat dvojhlásky do slov, tvořit slova s dvojhláskami. Součástí materiálu je žákovo sebehodnocení.

Cvičení s obrázky
Procvičování na dvojhlásek na počítači – přiřazování slov k obrázkům.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník