×

2. týden - Samostatně čteme a klademe si otázky

Text s úkoly 1 Pracovní list – rozvoj čtenářské gramotnosti pro žáky 1. ročníku. Žáci si společně přečtou souvislý text a samostatně plní úkoly k textu (odpovídají na otázky, doplňují chybějící slova z textu).

Text s úkoly 2 Pracovní list – rozvoj čtenářské gramotnosti pro žáky 1. ročníku. Žáci si společně přečtou souvislý text a básničku, samostatně plní úkoly k textu (odpovídají na otázky, hledají rýmy, počítají sloky a verše).

Text s úkoly 3 Pracovní list pro žáky 1. ročníku – rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci si společně přečtou souvislý text a samostatně plní úkoly k textu (kroužkují správné odpovědi podle textu, kreslí obrázek).

Čtení s porozuměním Pracovní listy zaměřené na čtení s porozuměním.

Odkaz na televizní vysílání (1. ročník): www.ceskatelevize.cz