×

12. týden - Čtenářská dovednost - posloupnost

Pořadí vět
V pracovním listě žáci určují názvy tří známých pohádek, řadí věty podle dějové posloupnosti, opravují pořádek slov ve větách.

Od začátku do konce
Materiál obsahuje obrázkové a textové karty k rozstříhání a následnému řazení podle dějové posloupnosti. Obrázkové karty jsou vhodné i pro předškolní vzdělávání. Po vytištění a rozstříhání vložíme do jednotlivých obálek, které můžeme využít i ve skupinové práci. Vhodné jako příprava před popisováním činnosti.

Posloupnosti s Natálkou
Jedná se o pracovní list, ve kterém žák bude seřazovat obrázky a věty podle dějové posloupnosti.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník