×

11. týden - čtenářská dovednost - porovnávání a kontrast

Hádej, kdo jsem
Pracovní list k nácviku čtení s porozuměním je zároveň pomůckou do předmětu Prvouka. Žáci čtou řádek po řádku, postupně vyškrtávají živočichy, kteří neodpovídají popisu hledaného zvířete, a snaží se postupným čtením vyhledat odpovídajícího tvora žijícího v ZOO. Obměnou může být rozstříhání zobrazených tabulek na kartičky a následné plnění úloh dle instrukcí – např. třídění živočichů dle různých kritérií, popis vybraného živočicha, určování místa výskytu atd.

Třídění živočichů
Tabulky s názvy živočichů vytiskněte oboustranně. Vhodné zalaminovat. Slouží ke třídění podle skupin živočichů (na každé kartičce mají žáci kontrolu – šedivá strana), slov významem nadřazených, řazení živočichů podle abecedy, podle počtu slabik, určení rodu či vzoru podstatných jmen atd.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník