×

10. týden - Tvořivé psaní - hádanky

Rébusy
Pracovní list obsahuje rébusy a hádanky ze školního prostředí. Žáci si uvědomují význam profesí, se kterými se ve škole setkávají. Zároveň si procvičí slovní zásobu z významového okruhu škola.

Luštěnky
Materiál vhodný pro 2. až 3. ročník obsahuje jazykové hádanky. Doplněno řešením.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník