×

Viki - Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu

Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky zpracovalo a průběžně aktualizuje portál, ne kterém lze nalézt inspiraci a řadu výukových materiálů pro distanční výuku.


https://viki.iedu.sk/landing