×

9. týden - Slovesa, tvar určitý a neurčitý

Prezentace
Prezentace formou opakování a žákovské aktivity upevňuje znalosti o slovesech

Pracovní list
Pracovní list, který může sloužit k procvičování nebo prověřování znalostí.

On-line procvičování
On-line procvičování určitých tvarů sloves.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník