×

9. týden - Porovnáváme informace ze dvou textů

Jan Hus
Práce s životopisnými údaji Jana Husa, jeho texty, srovnání současného jazyka a jazyka Jana Husa, odhadnutí významu slov, porovnání se současnými výrazy.

Únos
(Vennovy diagramy, zde se porovnává – metoda kritického myšlení) Pracovní list k rozvoji čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Žáci pracují s textem Únos od Marka Jonese.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník