×

8. týden - Psaní vlastních jmen

Schovaná vlastní jména
Materiál obsahuje věty – skrývačky, v nichž jsou na rozhraní slov schovaná vlastní jména osob a měst.

Obecná a vlastní podst. jm.
Úkol je zaměřen na opakování jmen obecných a vlastních, žáci zakroužkují velká, či malá písmena ve slovních spojeních.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník