×

8. týden - Grafický záznam informací

Mapa příběhu
Pracovní list „Mapa příběhu“ slouží k vytvoření přehledného souhrnu základních informací o literárním textu. Učí žáky pracovat s literárními ukázkami formou rozboru základních stavebních kamenů literárního díla (téma, žánr, postavy, místa, struktura příběhu) a vede je k zaujetí stanoviska k danému dílu (shrnutí). Jeho použití se zaměřuje především na rozvíjení čtenářských kompetencí.

Kdo snědl salát
Pracovní list. Materiál slouží k procvičení čtení s porozuměním a k procvičení práce s textem.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník