×

7. týden - Zkoumáme zvukovou stránku jazyka

Procvičování
Tento materiál může sloužit k opakování probraného učiva o zvukové stránce jazyka nebo jako písemný test pro dvě skupiny žáků.

Pracovní list
Pracovní list řeší problematiku zvukové stránky jazyka. Žáci se ve cvičeních setkají s fonetickým přepisem hlásek, s teorií či s praktickými úkoly.

Spodoba znělosti
Prezentace je určena k názornému výkladu a procvičení spodoby znělosti. Je rozdělena podle typu výskytu spodoby v různých druzích slov.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník