×

7. týden - Podstatná jm. rodu mužského - měkké vzory

Opravář
(DUM obsahuje všechny vzory) Materiál obsahuje pracovní list k vyvození a procvičení vzorů podstatných jmen rodu mužského.

Prezentace - skolňování
Prezentace jsou rozděleny podle rodu podstatných jmen na výklad a procvičování. Jsou snadno využitelné i na interaktivní tabuli

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník